โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.มานพ พงศ์อายุกูล นายกสโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ประธานรุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 9 รุ่น ”นวพชรไมตรี” ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
และในโอกาสอันดีนี้ ทางโรงเรียนขอส่งต่อส่วนหนึ่งของบทความที่ นทพ.มานพ พงศ์อายุกูล ได้มอบให้กับทางโรงเรียนในโอกาสสำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2555 “… หลายปีกับชีวิตในโรงเรียนแห่งนี้ได้สั่งสอนเราในประสบการณ์ทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาความรู้ และทักษะการใช้ชีวิตในสังคม คุณครูทุกคนบังคับให้เราอยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งกว่าเราจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่สมควรจะกระทำก็เกือบจะจบกันไปเสียแล้ว ชีวิตที่นี่สั่งสอนอะไรมากมายหลายอย่าง เมื่อนึกย้อนไปในอดีตการถูกลงโทษกลับเป็นเรื่องที่ดี การถูกดุ ถูกตีได้บ่มเพาะให้เรากล้าที่จะเดินออกไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างภาคภูมิ…“ หนึ่งในบทความความรู้สึกจากใจ นทพ.มานพ พงศ์อายุกูล ประธานรุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 9 รุ่น ”นวพชรไมตรี”

47154849_2053100494732989_4853665957647745024_o