ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานเปิด การจัดกิจกรรมการประกวดจงกั๋วหวาหว่า ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพัฒนาการของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561