คณะลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 โดยได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาดบริเวณค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561