คุณพีรพงษ์ อัครพลเชฏฐ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคมฯ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และนโยบายการดำเนินงานของสมาคมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561