คุณวิรัตน์ ศานติอาภา เลขาธิการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้จัดการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 12” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัย ยอมรับกฎกติกา และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา โดยมีทีมฟุตบอลจาก 11 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นอายุ 8 ปี 10 ปี 12 ปี และ14 ปี พร้อมกันนี้ คุณคมสัน เกียวจันทึก นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมจากสมาคม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561