โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณชุย เซียวเฉียง ผู้อำนวยการ ฝ่ายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเจ้อเจียง มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาแนะนำการศึกษาต่อ พร้อมเสวนาความร่วมมือทางการศึกษา โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561