ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561