โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ มาดาม หลี่ ปิน รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยือนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วันที่ 27 กันยายน 2561