ครูพัชรีรัตน์ ศรประสิทธิ์ ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ระดับประถมศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน บาสเกตบอลสัมพันธ์ “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 9″ที่ดำเนินการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 10-14 กันยายน 2561 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง A
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสันกำแพง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
– รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม เด็กชายกีริน ทองศิริ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง