โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

 เกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีคุณไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพพลาซ่าเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 โดยมีนักเรียน เข้ารับรางวัลดังนี้
นางสาวบุษบา ปานบ้านแพ้ว นักเรียนชั้น ม.6/1
นายปภพพล ธีธัชนนท์ นักเรียนชั้น ม.5/3
ด.ญ.สุณิสา คชสาร นักเรียนชั้น ม.3/1

 เกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ จากเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2561” โดยมีคุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 โดยมีนักเรียน เข้ารับรางวัลดังนี้
ด.ญ.กฤติยา ศรีถาวร นักเรียนชั้น ม.3/4