ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับประถม-มัธยม) ปีการศึกษา 2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
28 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ส่งเสริมคุณธรรม
14 มิถุนายน2561 กิจกรรมวันไหว้ครู ส่งเสริมคุณธรรม
15 มิถุนายน2561 กิจกรรมเทศกาลกินบ๊ะจ่าง ภาษาจีน
9มิถุนายน2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน บริหารวิชาการ
23 มิถุนายน2561 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์คณะครูและบุคลากร ส่งเสริมกีฬา
26 มิถุนายน2561 กิจกรรมวันสุนทรภู่ บริหารวิชาการ
29 – 30 มิถุนายน 2561 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรม
2 กรกฎาคม2561 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรม
6 – 7 กรกฎาคม2561 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม
7กรกฎาคม2561 กิจกรรมค่าย Art for Kids ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บริหารวิชาการ
14 กรกฎาคม2561 สอบ HSK ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.5-6,   ป.5/1, ป.5/2, ม.2/1 ภาษาจีน
9 – 31 กรกฎาคม2561 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย บริหารวิชาการ
26 กรกฎาคม2561 1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ส่งเสริมคุณธรรม
4 สิงหาคม2561 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บริหารวิชาการ
10 สิงหาคม2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
17 สิงหาคม2561 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ บริหารวิชาการ
18 สิงหาคม2561 กิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสฉงซินคัพ ส่งเสริมกีฬา
19 สิงหาคม2561 กิจกรรมค่ายEnglish Day Campชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บริหารวิชาการ
1 กันยายน2561 กิจกรรมค่ายสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บริหารวิชาการ
8 กันยายน2561 กิจกรรมค่ายสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ส่งเสริมกีฬา
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
10-14 กันยายน2561 กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลฉงซินคัพ ส่งเสริมกีฬา
16 กันยายน2561 กิจกรรมค่ายEnglish Day Campชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บริหารวิชาการ
16 กันยายน2561 สอบ HSK ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.3/1, ม.3/2,    ม.3/3, ม.3/4, ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3 ภาษาจีน
21 กันยายน 2561 กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ภาษาจีน
21 กันยายน 2561 กิจกรรมประกวดเส้นสายลายเสียงรอบชิงชนะเลิศ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
23 กันยายน 2561 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ คณะที่ชอบ อาชีพที่ใช่ บริหารวิชาการ
24 ตุลาคม2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 บริหารวิชาการ
15 – 17 พฤศจิกายน2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ(ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ส่งเสริมคุณธรรม
17 พฤศจิกายน2561 สอบ YCT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาจีน
22 พฤศจิกายน2561 กิจกรรมวันลอยกระทง ภาษาจีน
28-30 พฤศจิกายน2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลฉงซินคัพ ส่งเสริมกีฬา
29, 30 พฤศจิกายนและ 1 ธันวาคม 2561 กิจกรรมค่ายยุวกาชาด(ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ส่งเสริมคุณธรรม
2 ธันวาคม 2561 สอบ HSK ป.6/1, ป.6/2, ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 ภาษาจีน
6 – 8 ธันวาคม 2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ค่ายกองพันสัตว์ต่าง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งเสริมคุณธรรม
7 ธันวาคม 2561 กิจกรรมประกวดวงดนตรีสตริง ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
13 – 15 ธันวาคม 2561 กิจกรรมค่ายเนตรนารี(ค่ายกองพันสัตว์ต่าง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งเสริมคุณธรรม
17 – 26 ธันวาคม2561 กิจกรรมประกวดบอร์ดวันคริสมาสต์ บริหารวิชาการ
20ธันวาคม2561 กิจกรรมประกวดร้องเพลงจีนครั้งที่ 9(รอบคัดเลือก) ภาษาจีน
21ธันวาคม2561 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ส่งเสริมกีฬา
11 มกราคม2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
14 – 31 มกราคม2562 กิจกรรมค่ายวิชาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บริหารวิชาการ
25 มกราคม2562 กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่ดาราศาสตร์ บริหารวิชาการ
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1 กุมภาพันธ์2562 กิจกรรมวันวิชาการ บริหารวิชาการ
1 กุมภาพันธ์2562 กิจกรรมวันตรุษจีน และกิจกรรมประกวดร้องเพลงจีนครั้งที่ 9 (รอบชิงชนะเลิศ) ภาษาจีน
6 มีนาคม2562 พิธีจบหลักสูตร บริหารวิชาการ
9 มีนาคม2562 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 บริหารวิชาการ

หมายเหตุ:      กำหนดการวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม