การจัดแสดงคอนเสิร์ตประจำปี 2561 “Once Upon a Time By CHONGFAH SYMPHONIC BAND” โดยวงดุริยางค์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม E.C.Court อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ