ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ประจำปีการศึกษา 2561 “ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

 

ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นประถมศึกษา

 

ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษา