วันที่ 7 กันยายน 2561 ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จัดกิจกรรมจิตสาธารณะทำความดี ร่วมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด เพื่อสร้างความตระหนักช่วยกันรักษาความสะอาด ณ วัดนันทาราม และ วัดเชียงแสน