อ.จิว์ตี้ แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน ร่วมกับคณะครูฝ่ายภาษาจีน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนรอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและทักษะทางด้านภาษาจีน ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561