แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (Art For Kids) “หรรษาศิลป์ ศิลปินสร้างสรรค์” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักในการเรียนรู้วิชาศิลปะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมแต่ละฐาน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561