โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขให้เป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง โดยมีระยะเวลารับรองระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

26060000_1631594563550253_7765533137367032920_o