ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวนการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสัมพันธ์ “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 8″ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายให้กับนักเรียน รู้จักยอมรับกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน โดยมีการจัดแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย และมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง , โรงเรียนสันกำแพง , โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ , โรงเรียนสันทรายวิทยาคม , โรงเรียนสารภีพิทยาคม , โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560