มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 แก่นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 4 ทุน ณ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560