++ร่วมแสดงความยินดี“น้องไข่ตุ๋น”++
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีแก่ เด็กชายญาณรินทร์ อื้อตระกูลชัย นักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดร้องเพลง รายการ “มาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ลูกทุ่งเด็ก ช่อง 3” โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง