โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี นางสาวธันย์ธาดา ต๊ะมุดา นักเรียนชั้น ม.4/4 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขากีฬาและนัทนาการ จากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560