++ กิจกรรมเส้นสายลายเสียง 2560 ++

ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ประจำปีการศึกษา 2560 “ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 

วงครูเปิดงาน

 

ช่วงชั้นที่ 3
– รางวัลชนะเลิศ ชั้น ม.1/2
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ม.3/1 และม.3/2
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ม.1/1
– รางวัลชมเชย ชั้น ม.3/5 และ ม.3/4

 

ช่วงชั้นที่ 4
– รางวัลชนะเลิศ ม.6/3
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ม.5/3
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ม.6/1-2
– รางวัลชมเชย ชั้น ม.6/1 , ม.4/1 และ ม.4/3

 

วงดนตรีม.6ปิดงาน