กิจกรรมเส้นสายลายเสียง 2560

ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ประจำปีการศึกษา 2560 “ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 

วงครูเปิดงาน

 

ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
– รางวัลชนะเลิศ ชั้น ป.3/2
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.3/3
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ป.3/6
– รางวัลชมเชย ชั้น ป.3/4,ป.3/1และป.3/5

 

ช่วงชั้นที่ 2
– รางวัลชนะเลิศ ชั้น ป.6/1
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.6/2
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ป.5/1
– รางวัลชมเชย ชั้น ป.6/2 และ ป.6/3