ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560 พร้อมกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ กิจกรรมปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต การเพาะเห็ดนางฟ้า
การปลูกดอกดาวเรืองในกระถาง และการประดิษฐ์การ์ดวันแม่ เป็นต้น
ณ อาคารสหศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560