อาจารย์จิว์ตี้ แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) รอบเจียระไนเพชร
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560