คุณธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ
คณะผู้บริหารโรงเรียน และครูจีน ร่วมให้การต้อนรับ คุณหวู หยิ่ง รองประธานอำนวยการ สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศจี๋หลิน เมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล มณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน พร้อมเสวนาความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเกียรติคุณ