++โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน++ ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร พร้อมคณะครู บุคลากร
และนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 1,199 ดอก ที่ได้จากการร่วมใจกันประดิษฐ์ของคณะผู้บริหาร
ครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560