ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัย
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้

1.เด็กชายวชิรวิชญ์ เจริญภิมาลย์ ชั้น อ.1/1
- เหรียญรางวัลและใบประกาศ การแข่งขัน จักรยานทรงตัว Strider Cup Asian Championship รุ่นอายุ 3 ปี ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางกะปิ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 และเหรียญรางวัล การแข่งขันจักรยานทรงตัว Jampha Balance Bike รุ่นอายุ 3-3.6 ปี ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560
- เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร การแข่งขันจักรยานทรงตัว PHAYAO Balance Bike Racing รุ่นอายุ 3-3.6 ปี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

2.เด็กหญิงเกสรา อุโฆษกิจ ชั้น อ.2/2
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันจักรยานทรงตัว ขาไถ (Balance Bike) ครั้งที่ 3/2560 รุ่น Open หญิง โดย Chiangmai Runner Bike ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเมญ่าเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 7 การแข่งขันจักรยานทรงตัว ขาไถ (Balance Bike) ครั้งที่ 4/2560 รุ่น Open หญิง ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560

3.เด็กชายพงศนาถ ไชยชนะ ชั้น อ.2/2
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม SRD การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 5-6 ปี น้ำหนัก 26 ก.ก. รายการ 2017 Chiangmai Taekwondo Championships เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

4.เด็กหญิงสุณัฏฐานิษศ์ โยธาคำมี ชั้น อ.2/4 – รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น Open หญิง และเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน Toyta Chiangmai Balance Bike ครั้งที่ 2 ณ ลานหน้าจุดแสดงสัตว์แสนรู้ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
- เหรียญรางวัลอันดับ 5 รุ่นอายุ 4-5 ปี หญิง การแข่งขัน Singha Park Chiangrai Balance Bike Thailand Open #1 By Flipper Bike ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 พร้อมเหรียญรางวัล รุ่นอายุ 4-5 ปี และรองชนะเลิศอับดับที่ 6 รุ่น Open หญิง จากการแข่งขัน Jampha Balance Bike ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 พร้อมเหรียญรางวัล รุ่นอายุ 4-5 ปี จากการแข่งขันจักรยานทรงตัวเด็กชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 Flipper Bike Balance Bike racing #2 Chiangmai ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 รุ่นอายุ 4-5 ปี รวมชายหญิง และรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 ประเภททีมผลัด 4 คน จากการเป็นตัวแทนจากทีมจังหวัดเชียงใหม่ “ทีม Soul Rider Chiangmai” เข้าร่วมการแข่งขันรายการ PHAYAO Balance Bike Racing #1 วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ สนามเรนโบว์ สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา

#เด็กเก่งช่องฟ้าซินเซิง #อนุบาลช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง #โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง