โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำวงดุริยางค์เดินขบวนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ถึง สวนสาธารณะหนองบวกหาด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560