คุณธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน วันวิชาการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2559 “สืบสานปณิธานองค์รัชกาลที่ 9” วันที่ 25 มกราคม 2560

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีนิทรรศการวันวิชาการสืบสานปณิธานองค์รัชกาลที่ 9 กิจกรรมบูรณาการวันตรุษจีน การไหว้เจ้าเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลตรุษจีน กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาจีน การแสดงผลงานทางด้านวิชาการ ของ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น