ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบทุนการศึกษา การแสดงจากนักเรียนทุกห้องเรียน การออกร้านของนักเรียน กิจกรรมจากสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการนักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ การแจกของขวัญนักเรียน เป็นต้น