โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับคณะเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนจีนภาคตะวันตก วันที่ 13 มกราคม 2560