ผลงานของ ด.ช.กฤตัชญ์ภาส  ภาณุดิถีกุล และ ด.ญ.ณัฐณิชา  อินกองงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ฝึกทำอนิเมชันขนาดสั้น เพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช