โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559