โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดการแข่งขันกีฬาสี “ฉงซิน 2016”  ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559