ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 10” ที่ดำเนินการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 24 -26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
รุ่นอายุ 8 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมมงฟอร์ตวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมพระหฤทัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมช่องฟ้าซินเซิง A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมช่องฟ้าซินเซิง B
รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมวชิรวิทย์เชียงใหม่ (ประถม)
รางวัลนักเตะทรงคุณค่า ได้แก่ เด็กชายชิษณุพงศ์ สุวรรณศักดิ์
รุ่นอายุ 10 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมมงฟอร์ตวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมวชิราลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมพระหฤทัย เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมช่องฟ้าซินเซิง A
รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมพุทธิโศภณ
รางวัลนักเตะทรงคุณค่า ได้แก่ เด็กชายธนบดี ธงทอง
รุ่นอายุ 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวชิราลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมช่องฟ้าซินเซิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมเชียงใหม่คริสเตียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมดาราวิทยาลัย
รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมโกวิทธำรงค์เชียงใหม่
รางวัลนักเตะทรงคุณค่า ได้แก่ เด็กชายอภิสิทธิ์ ถาอินทร์
รุ่นอายุ 14 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวชิรวิทย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมช่องฟ้าซินเซิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมเทพบดินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมดาราวิทยาลัย A
รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมนานาชาติเชียงใหม่
รางวัลนักเตะทรงคุณค่า ได้แก่ เด็กชายอธิการ พาซู