โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ท่านเหยิน อี้ เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมชมสาธิตการเรียนการสอนห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี คุณธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิฯ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูจีน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และในโอกาสนี้ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดเลี้ยงต้อนรับ พร้อมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ฯพณฯ ท่านเหยิน อี้ เซิง ณ ภัตตาคารตูลู่ เชียงใหม่