วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะครู และนักเรียน ในระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช