คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกันร้องเพลงชาติ กล่าวปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และปลูกต้นราชพฤกษ์ ในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559