วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช