ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการ ร่วมกับ คุณสุรศักดิ์ หล่าวเจริญ ประธานชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิส กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และ ชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้น 4 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559