การประกวดเส้นสายลายเสียง

ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

 

ระดับประถมศึกษา

 

ระดับมัธยมศึกษา