โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับแม่ดีเด่น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

 

ระดับประถมศึกษา

 

ระดับมัธยมศึกษา