ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง