วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี