วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นักเรียน และครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา
เนื่องจากในช่วงเวลา 1:18:49 – 1:19:47 มีเพลงที่เจ้าของลิขสิทธิห้ามเผยแพร่ ทำให้ต้องมีการถอดเสียงในช่วงเวลาดังกล่าวออกจากคลิป