มูลนิธิศรีคุณธรรมเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีน ให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือชาวจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่