คุณจิว์ตี้ แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) ข้ามระดับ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558