คุณวิรัตน์ ศานติอาภา ผู้จัดการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบป้ายประกาศจากการเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบปลอดน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบ อำเภอสารภี ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ปี 2558″ โดย คณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุข อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

12186675_959375430772173_8994642395583058961_o