โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำขบวนวงดุริยางค์ การแสดงสิงโต มังกร และนาฏศิลป์จีนของโรงเรียน ร่วมเดินขบวนแห่ และ ทำการแสดงในพิธีเปิดเทศกาลกินเจ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ พุทธสถานเชียงใหม่